icon_instagram icon_Twitter icon_Facebook whitelogo Facebook white small Twitter white small

Beleidsplan

 

 

 

1. Stichting Nakuru Children's Project richt zich op het voorkomen en bestrijden van armoede en moeilijkheden van kinderen, jongeren en hun families in Kenia.

2. Het verbeteren en promoten van onderwijs en het helpen toegang te verlenen tot onderwijs aan personen onder de leeftijd van 25 jaar in Kenia.

3. Het waarborgen en bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren  onder de leeftijd van 25 jaar in Kenia door medische en andere vormen van voorzieningen.

 

 

 

- Door gratis lunches op scholen aan te bieden; waarbij geïnvesteerd wordt in lokale producten en lokale personen in dienst genomen worden om hun zelfredzaamheid te vergroten.

- Door sanitaire  en onderwijsvoorzieningen te bouwen, om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

- Door (acute) medische kosten te dekken.

- Door kansarme en kwetsbare kinderen en/of jongeren sponsoring en toegang tot voorschools-, basis-, voortgezet of hoger onderwijs te bieden.

- Door nauw samen te werken met lokale gemeenschappen om de door hen geïdentificeerde problemen (op duurzame) wijze te helpen oplossen.

 

 

 

Hoofdlijnen

 

(Stichting) Nakuru Children's Project heeft een drietal verschillende projecten opgezet die allen zijn voortgekomen uit lokale hulpvragen. Wij werken praktijkgericht en werken nauw samen met lokale gemeenschappen. Door jaarlijks af te reizen naar Nakuru, Kenia, monitoren wij hoe onze projecten in de praktijk werken en sturen we waar nodig bij. De dagelijkse gang van zaken wordt gemonitord door de lokale projectcoördinatoren, die als vrijwilligers deel uitmaken van onze organisatie. Zij doen in hun vrije tijd de inkopen voor ons voedselprogramma, overzien de bouw van klaslokalen en andere projecten wanneer wij er niet zijn en spreken met leerlingen van ons sponsorprogramma, die het moeilijk hebben of gewoonweg ondersteuning nodig hebben.

 

Nu binnen ons beleidsplan een fase van uitbreiding aangebroken is, wordt er bij het vormen van nieuwe partnerrelaties gelet op de reputatie van de partner (hoe staat hij/zij binnen de lokale gemeenschap bekend), wordt er een contract ondertekend waarin verwachtingen en wederzijdse verantwoordelijkheden besproken staan en wordt een proefperiode gehanteerd; wordt hierbinnen een project naar behoren afgerond en wordt voldaan aan de voorwaarden die in het contract naar voren kwamen, dan kan besloten worden om tot een meer langdurige samenwerking over te gaan. Wederzijds vertrouwen staat centraal binnen onze parterrelaties.

 

 

 

Contact

Mail white small Tel white large Pencil white large

Helling 202

3523 CC Utrecht

[email protected]nakuruchildrensproject.org

0615433262

Facebook white small Twitter white small

Vind ons op

Stichting Nakuru Children's Project staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr 63726017.

RSIN: 855373258 - All content is copyright of Nakuru Children's Project 2015.

Stichting Nakuru Children's Project staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr 63726017.

RSIN: 855373258 - Alle rechten zijn voorbehouden aan Nakuru Children's Project, 2015.

IBAN: NL52TRIO0391011340

Zo trachten wij deze doelen te bereiken:

Doelstellingen

Actueel beleidsplan