icon_instagram icon_Twitter icon_Facebook whitelogo Facebook white small Twitter white small

Bekijk het zelf

Bouw van klaslokalen en andere faciliteiten

We helpen lokale basisscholen bij het bouwen van stenen klaslokalen, toiletgebouwen en andere educatieve faciliteiten. Vaak zijn aanpassingen hoognodig. De nieuwe gebouwen bieden leerlingen een veilige leeromgeving.

Wat?

Momenteel bestaan klassen vaak uit 80+ leerlingen. Omdat klassen overvol zijn, krijgen leerlingen weinig individuele aandacht en verlaten sommige kinderen de basisschool zonder te kunnen lezen. Veel kinderen krijgen les in vervallen, lemen klaslokalen. Deze zijn benauwend, gevaarlijk en ze overstromen als het regent. Bij gebrek aan veilige en schone toiletten, kunnen scholen worden gesloten. Dit gebrek ontmoedigt leerlingen, meisjes in het bijzonder, om door te gaan met school.

Waarom?

Wat werkt:

Er kunnen kleinere klassen worden gevormd, met tussen de 30-40 leerlingen in plaats van meer dan 80. De leerlingen krijgen meer individuele aandacht, ruimte en materialen, waardoor de onderwijskwaliteit stijgt. Stenen klaslokalen zijn veilig; slechte weersomstandigheden verstoren het onderwijs niet meer. We hebben nu zeven klaslokalen gebouwd, waardoor 300 kinderen niet langer les krijgen in onveilige, lemen gebouwen. De school heeft 400 nieuwe leerlingen kunnen toelaten en onze hoogste klassen hebben de hoogste eindtoetsscores van het hele district.

Stichting Nakuru Children's Project staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr 63726017.

RSIN: 855373258 - Alle rechten zijn voorbehouden aan Nakuru Children's Project, 2015.

IBAN: NL52TRIO0391011340

Classroomquote Classroom-Speech-Bubble

Leerlingen groep 7

Special unit

We ondersteunen de special unit van Nakuru Workers Primary School. Zo renoveerden we het gebouw, hebben we aangepaste toiletten gebouwd en schaften we (les)materialen aan om de unit te kunnen starten. De unit biedt kwaliteitsonderwijs aan 30 leerlingen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Wat?

In Kenia krijgen kinderen met leerachterstanden en/of beperkingen zelden de steun die ze nodig hebben om te leren en groeien. Er is weinig speciaal onderwijs en kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften worden vaak niet begrepen en mogen soms zelfs niet naar school. Hierdoor raken zij geïsoleerd. Zij die wél naar school gaan, zitten in klassen met meer dan 70 leerlingen. Zodoende krijgen zij niet de aandacht die ze nodig hebben. Wij geloven dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, ongeacht zijn of haar onderwijsbehoeften.

Waarom?

Sinds we in januari 2015 onze special unit startten, blinken onze vijftien leerlingen uit! Zelfs hun families hadden dit niet verwacht. Kinderen die niet konden schrijven, schrijven nu alle letters van het alfabet. Ze leren omgaan en delen met andere kinderen en hun zelfvertrouwen is drastisch gegroeid. Hun vooruitgang brengt een verandering op gang in de lokale opvatting over beperkingen – leraren en ouders zien in dat kinderen met beperkingen ook gewoon kunnen leren, zolang zij de juiste ondersteuning krijgen!

Wat werkt:

LenaPolaroid

Lena, leerling van de unit

“Veel van de leerlingen van de special unit brachten hun tijd vroeger alleen door op het schoolplein. Nu spelen ze samen. Leerlingen hebben een glimlach op hun gezicht. Die was er eerder niet. Onze unit zal een voorbeeld zijn voor andere scholen. Het zal mensen tonen dat kinderen met beperkingen, net als andere leerlingen, het beste verdienen.”

- Florence, directrice van de special unit

Bekijk het zelf